Vragenlijst/Checklist voor manager: Voldoet uw organisatie aan de criteria van het Communicatiehuis?

Het Communicatiehuis is een methode dat kan bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Beoordeel aan de hand van de volgende criteria of uw organisatie voldoet aan de normen van het Communicatiehuis en leg uit waarom naleving van deze criteria belangrijk is voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie.

Eigenaar

 • Wordt bij elke communicatie duidelijk aangegeven wie de afzender is?
 • Waarom is het belangrijk dat de afzender van de communicatie duidelijk is voor de ontvangers?

Waarden

 • Wordt er in de communicatie altijd met respect en vertrouwen gecommuniceerd?
 • Hoe draagt respectvol en vertrouwenswaardig communiceren bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen?

Veilig

 • Zijn er maatregelen genomen om zowel analoge als digitale communicatie veilig te maken volgens de privacywetgeving?
 • Waarom is veilige communicatie belangrijk voor het behoud van vertrouwen bij belanghebbenden?

Eenduidig

 • Is er een heldere overlegstructuur waarin mandaat duidelijk is vastgesteld?
 • Hoe draagt een duidelijke overlegstructuur bij aan efficiĆ«nte besluitvorming en het nakomen van afspraken?

Informerend

 • Worden belanghebbenden regelmatig op de hoogte gesteld van actuele ontwikkelingen?
 • Waarom is het informeren van belanghebbenden over actualiteiten en organisatiedoelen cruciaal voor het behalen van succes?

Social Media

 • Maakt de organisatie bewuste keuzes over het gebruik van social media?
 • Hoe kunnen weloverwogen keuzes met betrekking tot social media bijdragen aan het versterken van de organisatie’s imago en boodschap?

Feedback

 • Is er ruimte voor onderlinge terugkoppeling op houding en gedrag in de communicatie?
 • Waarom is het ontvangen en verwerken van feedback belangrijk voor continue verbetering van communicatie?

Mogelijk

 • Worden de nodige middelen (zoals digitale tools, apparatuur en ruimtes) beschikbaar gesteld voor effectieve communicatie?
 • Hoe dragen beschikbare communicatiemiddelen bij aan het stimuleren van productiviteit en samenwerking binnen de organisatie?

Informeel

 • Wordt naast zakelijke communicatie ook ruimte geboden voor informele interactie?
 • Hoe kan informele communicatie bijdragen aan een positieve werkcultuur en betere samenwerking?

Open

 • Is de communicatie binnen de organisatie helder en transparant?
 • Op welke manier kan transparante communicatie de betrokkenheid van medewerkers vergroten en de organisatiedoelen ondersteunen?

Door deze criteria te beoordelen en na te gaan in hoeverre uw organisatie eraan voldoet, kunt u de communicatiepraktijken van uw organisatie verbeteren en zo bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio
Check Our FeedVisit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin